فضای داخلی اتوبوس اسکانیا درسا از نمای پشت

پایانه مسافربری شهید کلانتری کرج

بهتر است قبل از معرفی کامل ترمینال شهید کلانتری کرج، کمی این شهر را بشناسیم. …

پایانه مسافربری شهید کلانتری کرج مطالعه بیشتر