دسته بندی / حمل و نقل / اتوبوس / حمل و نقل / حمل و نقل / حمل و نقل قدیم

صنعت حمل و نقل نقش بسیار اساسی را در اقتصاد گردشگری و اقتصاد کلان دارد.