حمل و نقل

صنعت حمل و نقل نقش بسیار اساسی را در اقتصاد گردشگری و اقتصاد کلان دارد.

7 مطلب موجود میباشد

سفر با اتوبوس

اکثر سفر ها در ایران و حتی در کشور های توسعه یافته مانند ایالات متحده با اتوبوس انجام میشود.  اتوبوس یک...
6 ماه پیش