بک پکر

در بسیاری از سایت های گردشگری و همچنین شهرها و کشورهای مختلف با کوله گرد یا همان بک ‌پکرها به احتمال زیاد برخورده اید، اما ممکن است مردم درباره اینکه کوله گردی چیست، نظرات مختلفی داشته باشند. بک پکر یا کوله گرد، روحیه ماجراجویی دارد و معمولاً از چیزهایی می گذرد تا بتواند سبک زندگی سفر و تجربه را دنبال کند. او معمولاً برای یک مدت طولانی سفر میکند که این موضوع او را از سایر مسافرانی که به سفرهای کوتاه مدت یا تعطیلات می روند متمایز می کند. او بسیار کم خرج سفر می کند و سعی می کند جاهایی را پیدا کند که دیگران کمتر به آنجا رفته اند. تنها وقتی در یک هتل پنج ستاره اقامت می کند که هزینه اش را شخص دیگری پرداخته باشد.
.Backpacking is a form of low-cost, independent travel

it includes the use of public transport; inexpensive lodging such as youth hostels; often a longer duration of the trip when compared with conventional vacations; and typically an interest in meeting locals as well as seeing sights

2 مطلب موجود میباشد