بلیط اتوبوس

← ارتباط با پشتیبانی

دو راه برای برقراری ارتباط با پشتیبانی پایانه وجود دارد، اول از طریق تماس با واحد پشتیبانی ، دوم از طریق دایرکت اینستاگرام پایانه. همچنین در این صفحه، به تمامی سوالات متداول شما پاسخ داده‌ایم.

← ارتباط با پشتیبانی

دو راه برای برقراری ارتباط با پشتیبانی پایانه وجود دارد. اول از طریق تماس با واحد پشتیبانی ، دوم از طریق دایرکت اینستاگرام پایانه. همچنین در این صفحه، به تمامی سوالات متداول شما پاسخ داده ایم.

instagram.com/payaneh.ir

instagram.com/payaneh_sherkatha

021-41609000