استرداد بلیط اتوبوس

ممکن است بنا به هر دلیلی مجبورشوید سفر خود را کنسل کنید یا زمان آن را جابجا کنید. شاید فکر کنید با دردسر مواجه شده اید، اما استرداد و کنسلی بلیط اتوبوس به سادگی آب خوردن است.

قوانین استرداد بلیط اتوبوس

شما قبل از حرکت اتوبوس میتوانید بلیط خود را استرداد کنید اما کنسل کردن بلیط اتوبوس، قوانین خودش را دارد:

استرداد کامل: اگر کمتر از یک ساعت از زمان رزرو بلیط گذشته باشد و بیشتر از یک ساعت تا حرکت اتوبوس باقی مانده باشد، با کنسل کردن بلیط میتوانید هزینه پرداختی بلیط را به طور کامل دریافت کنید.

استرداد 90 درصد: بعد از گذشت یک ساعت از زمان رزرو بلیط تا یک ساعت قبل از حرکت، هنگام کنسل کردن بلیط، 90 درصد هزینه پرداخت شده را دریافت میکنید.

استرداد لحظه آخری: اگر کمتر از یک ساعت به حرکت اتوبوس باقی مانده است یا کم تر از یک ساعت از حرکت اتوبوس گذشته، شما با کنسل کردن بلیط اتوبوس، فقط 50 درصد هزینه پرداختی تان را دریافت میکنید.